dilluns, 15 d’octubre de 2012

EL FANTASMA DESTACAT: MASSACRES AL CALL

Seguim parlant del Call...

La conversió al cristianisme va ser contemplada pels jueus com una solució, en aquells moments de crisi, a l’Edat Mitja. Però durant molt de temps va existir la presumpció, per part dels anomenats Cristians Vells, que bona part d’aquestes renúncies no eren sinceres. Per tal de desmentir sospites, alguns dels conversos –el més famós dels quals fou el temible inquisidor conegut amb el nom de Torquemada– es van dedicar personalment a perseguir amb gran crueltat els seus propis germans de raça.
A aquest Cristians Nous se’ls anomenava tressalits, que en català antic significa literalment «que ha saltat a través». I va ser aquest àlies el que va donar nom a aquest carrer limítrof del Call, pel qual se suposa que els conversos abandonaven el barri, i que per evolució fonètica ha arribat fins a nosaltres amb el nom de Tres Llits.

Un dels indrets de la 
Rambla amb una fama més sinistra és precisament el Pla de la Boqueria, avui adornat amb un paviment realitzat per Joan Miró. 
El Pla deu el seu nom a les taules de venda de carn, o bocateries, instal·lades aquí a l’Edat Mitja, on se solia despatxar animals que havien mort ofegats, triperia i carn de cabra i de boc, que s’associaven a pràctiques de bruixeria i satanisme, principalment perquè eren les carns preferides de la comunitat hebrea que residia al barri. La llegenda negra de l’indret diu que van ser les pedres de les cases d’aquests jueus, i fins i tot els seus ossos, el que es va fer servir, després de la massacre del Call del segle XIV, per construir el segon recinte emmurallat de la ciutat, que passava just per aquí.